Politika otpreme

Redovna poštarina (sa brojem pošiljke):
- domaća poštarina za Hrvatsku: od 20kn (cca.4 eura)
- međunarodna poštarina: od 40kn (cca.6 eura)

hrvatski hr